Tilaa ilmainen Havaintoja Hyvinvointialueista -kuukausiraportti

 

Raportin tarkoituksena on palvella yksityistä sektoria (palveluntarjoajat sekä lääkkeiden, terveysteknologian ja tarvikkeiden markkinoijat). Sote-uudistus on yksi Suomen suurimpia muutoksia, myös markkinoiden kannalta. Raporttiin poimitaan tärkeimpiä päätöksiä ja uutisia hyvinvointialueilta yksityisen sektorin näkökulmasta.

 

Lataa esimerkki kuukausiraportista (09/2022) tästä: Lataa

 

Tilaa ilmainen Havaintoja Hyvinvointialueista -kuukausiraportti tästä: Tilaa

 

 

Mitkä hyvinvointialueet?

 

Hyvinvointialueet

 

1.1.2023 toimintansa aloittaa 21 hyvinvointialuetta, joiden vastuulla on järjestää terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja pelastustoimi. Poikkeuksena on Uusimaa, jossa Helsingin kaupunki vastaa terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen järjestämisestä. HUS-yhtymä vastaa vaativasta erikoissairaanhoidosta Uudenmaan alueella, joka on määritelty lainsäädännössä sekä järjestämissopimuksessa (HUS-yhtymä, Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki).

 

Järjestämisvastuu ja yksityiset palveluntuottajat 

 

Hyvinvointialueet vastaavat täysin palvelujen järjestämisestä. Palveluja voi tuottaa myös yksityiset tahot siten, että hyvinvointialue voi kuitenkin kaikissa tilanteissa huolehtia myös ostopalveluna toteutettavista palveluista. Joitain osa-alueita ei voi kuitenkaan hankkia, kuten julkisen vallan käyttöön liittyvät tehtävät, sosiaalityö ja päivystykseen liittyviä tehtäviä. Lähde:Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)  Katso tarkemmin: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612

 

Yhteistyöalueet

 

Suomeen muodostetaan viisi yhteistyöaluetta, jotka korvaavat pitkälti erityisvastuualueet. Yhteistyöalueiden tarkoituksena on yhteistyö, jotta sosiaali- ja terveyshuolto voidaan hoitaa mm. kustannusvaikuttavasti (esim. vaativin erikoissairaanhoito). Hyvinvointialueet sopivat keskenään yhteistyön toteuttamisesta. Uudistusten alkuvaiheessa pääpaino ei liene yhteistyöalueiden yhteistyössä, vaan kapasiteetti menee hyvinvointialueiden käynnistämiseen. Ensimmäinen sopimus yhteistyöalueella on tehtävä vuonna 2025. 

 

Luettelo hyvinvointialueista ja yhteistyöalueista

 

Etelä-Suomen yhteistyöalue

 • HUS-yhtymä
 • Helsinki  
 • Itä-Uudenmaan hyvinvointialue                
 • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue           
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue           
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue         
 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue 
 • Kymenlaakson hyvinvointialue
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue                 

Länsi-Suomen yhteistyöalue             

 • Pohjanmaan hyvinvointialue   
 • Satakunnan hyvinvointialue    
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue           

Sisä-Suomen yhteistyöalue              

 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue           
 • Kanta-Hämeen hyvinvointialue                 
 • Pirkanmaan hyvinvointialue    

Itä-Suomen yhteistyöalue

 • Etelä-Savon hyvinvointialue    
 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue               
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue

Pohjois-Suomen yhteistyöalue         

 • Kainuun hyvinvointialue           
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue          
 • Lapin hyvinvointialue             
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue       

 

Huom! Luettelo ei kuvaa organisaatio- tai päätöksentekohierarkiaa.

 

Lähde: https://soteuudistus.fi/etusivu 

 

 

Tilaa ilmainen Havaintoja Hyvinvointialueista -kuukausiraportti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvointialueet