Idealouhos

  • Innovointi- ja ideointimenetelmät
  • Implementointi ja muutosjohtaminen
  • Organisaatiokulttuurin edistäminen


Lue lisää

Medaffcon

  • Tosielämän tietoon perustuvat tutkimukset (RWE)
  • Terveystaloudellinen mallinnus
  • Hinta- ja korvattavuushakemukset
  • Interaktiiviset työkalut
  • Riskinjakomallit


Lue lisää

Yhteistyökumppanit